Doświadczenie
 • Studia z zakresu Italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Nauczyciel języka włoskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie
 • Wieloletnia praca w firmach włoskich
 • Tłumacz przysięgły języka włoskiego wpisany na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości http://tlumacze.ms.gov.pl/index.php
Wykonuję tłumaczenia pisemne oraz ustne z języka i na język włoski w następującym zakresie:
 • tłumaczenie tekstów prawniczych, ekonomicznych i finansowych
 • tłumaczenia techniczne, budowlane
 • tłumaczenie umów, dokumentów handlowych, dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie dla przemysłu i klientów indywidualnych
 • tłumaczenie literatury i poezji
 • tłumaczenia stron internetowych
 • inne tłumaczenia specjalistyczne
 • tłumaczenia zwykłe, ogólne itp.

©2009 Anetta Knyspel All right reserwed. Design by Maciej Świechowski